Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 80/GM-UBDT
Ngày ban hành 21/08/2018
Ngày hiệu lực 21/08/2018
Người ký Võ Văn Bảy
Trích yếu Dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 với các địa phương năm 2018 (Bộ ngành)
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung