Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 283/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 28/05/2018
Ngày hiệu lực 28/05/2018
Người ký Đỗ Văn Chiến
Trích yếu Về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung