Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
TÌM KIẾM
Nhóm ban hành Cơ quan ban hành
Số ký hiệu Loại văn bản
Trích yếu Năm ban hành
VĂN BẢN MỚI - 15 VĂN BẢN
Số văn bảnNgày ban hànhTrích yếu 
1097/UBDT-VP13519/09/2018V/v Bổ sung, góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2018
543/QĐ-UBDT07/09/2018Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 10 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 thực hiện năm 2018 tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
542/QĐ-UBDT07/09/2018Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 11 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 thực hiện năm 2018 tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
1001/UBDT-VP13529/08/2018V/v kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án từ nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn tại tỉnh Trà Vinh
984/UBDT-VP13524/08/2018V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung TT số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính
81/GM-UBDT21/08/2018Dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 với các địa phương năm 2018 và tập huấn phần mềm báo cáo Chương trình
80/GM-UBDT21/08/2018Dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 với các địa phương năm 2018 (Bộ ngành)
668/UBDT-VP13522/06/2018V/v Xử lý kinh phí còn dư tại các địa phương từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135.
345/QĐ-UBDT19/06/2018Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình 135
632/UBDT-VP13515/06/2018V/v ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016-2020” vay vốn WB.
610/UBDT-VP13507/06/2018Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
572/UBDT-VP13530/05/2018V/v chuẩn bị tài liệu làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Kon Tum
567/UBDT-VP13529/05/2018V/v bố trí kinh phí triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
283/QĐ-UBDT28/05/2018Về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
552/UBDT-VP13528/05/2018V/v Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2017/TT-BTC về CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
12345678910...