Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
TÌM KIẾM
Nhóm ban hành Cơ quan ban hành
Số ký hiệu Loại văn bản
Trích yếu Năm ban hành
VĂN BẢN MỚI - 15 VĂN BẢN
Số văn bảnNgày ban hànhTrích yếu 
418/UBDT-VP13526/04/2019V/v Báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số
411/UBDT-VP13525/04/2019V/v Báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2015-2020 và đề xuất khung nội dung CT135 giai đoạn 2021-2025
146/UBDT-VP13528/02/2019V/v thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
77/QĐ-UBDT26/02/2019Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình 135
126/UBDT-VP13521/02/2019V/v thực hiện Nội dung số 06 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
87/UBDT-VP13523/01/2019V/v phát sóng phim phóng sự về Chương trình 135 trên VTV1
75/UBDT-VP13518/01/2019V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2018
45/UBDT-VP13514/01/2019V/v tham luận tại Hội thảo
128/GM-UBDT19/12/2018Dự Hội thảo “Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”
1543/UBDT-VP13519/12/2018V/v Tham gia góp ý dự thảo kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1523/UBDT-VP13514/12/2018về việc báo cáo việc thực hiện CS,PL về thực hiện CTMTQGGN bền vững trên địa bàn vùng DTTSMN giai đoạn 2012-2018
1491/UBDT-VP13505/12/2018V/v phối hợp tổ chức tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135
1467/UBDT-VP13530/11/2018Chuẩn bị tham luận tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135
119/GM-UBDT30/11/2018Giấy mời tham dự tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135
1323/UBDT-CSDT02/11/2018v/v sử dụng vốn còn lại của Quyết định 29 và Chương trình 135 năm 2014-2016
12345678910...