Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
TÌM KIẾM
Nhóm ban hành Cơ quan ban hành
Số ký hiệu Loại văn bản
Trích yếu Năm ban hành
VĂN BẢN MỚI - 15 VĂN BẢN
Số văn bảnNgày ban hànhTrích yếu 
81/GM-UBDT21/08/2018Dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 với các địa phương năm 2018 và tập huấn phần mềm báo cáo Chương trình
80/GM-UBDT21/08/2018Dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 với các địa phương năm 2018 (Bộ ngành)
668/UBDT-VP13522/06/2018V/v Xử lý kinh phí còn dư tại các địa phương từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135.
345/QĐ-UBDT19/06/2018Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình 135
632/UBDT-VP13515/06/2018V/v ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016-2020” vay vốn WB.
610/UBDT-VP13507/06/2018Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
572/UBDT-VP13530/05/2018V/v chuẩn bị tài liệu làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Kon Tum
567/UBDT-VP13529/05/2018V/v bố trí kinh phí triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
283/QĐ-UBDT28/05/2018Về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
552/UBDT-VP13528/05/2018V/v Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2017/TT-BTC về CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
510/UBDT-VP13518/05/2018V/v phối hợp tổ chức Hội thảo về Chương trình 135 (tỉnh Lào Cai)
509/UBDT-VP13518/05/2018V/v phối hợp tổ chức Hội thảo cấp huyện về Chương trình 135 (tỉnh Lào Cai)
32/GM-UBDT16/05/2018Dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 khu vực miền núi phía Bắc năm 2018
504/UBDT-VP13516/05/2018V/v kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình 135, các chính sách dân tộc và CT MTQG về xây dựng nông thôn mới (tỉnh Lào Cai)
503/UBDT-VP13516/05/2018V/v chuẩn bị tham luận tại Hội thảo.
12345678910...