Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
TÌM KIẾM
Nhóm ban hành Cơ quan ban hành
Số ký hiệu Loại văn bản
Trích yếu Năm ban hành
VĂN BẢN MỚI - 15 VĂN BẢN
Số văn bảnNgày ban hànhTrích yếu 
87/UBDT-VP13523/01/2019V/v phát sóng phim phóng sự về Chương trình 135 trên VTV1
75/UBDT-VP13518/01/2019V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2018
45/UBDT-VP13514/01/2019V/v tham luận tại Hội thảo
128/GM-UBDT19/12/2018Dự Hội thảo “Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”
1543/UBDT-VP13519/12/2018V/v Tham gia góp ý dự thảo kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1523/UBDT-VP13514/12/2018về việc báo cáo việc thực hiện CS,PL về thực hiện CTMTQGGN bền vững trên địa bàn vùng DTTSMN giai đoạn 2012-2018
1491/UBDT-VP13505/12/2018V/v phối hợp tổ chức tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135
1467/UBDT-VP13530/11/2018Chuẩn bị tham luận tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135
119/GM-UBDT30/11/2018Giấy mời tham dự tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135
1323/UBDT-CSDT02/11/2018v/v sử dụng vốn còn lại của Quyết định 29 và Chương trình 135 năm 2014-2016
1285/UBDT-VP29/10/2018V/v kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 năm 2018
1284/UBDT-VP29/10/2018V/v cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 năm 2018
629/QĐ-UBDT17/10/2018Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán kinh phí Tổ chức chuyên mục: “ Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”
19/TTR-UBDT10/10/2018Về việc phê duyệt xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020
1134/UBDT-VP13525/09/2018V/v rà soát các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
12345678910...