Bạn đang xem cây địa bàn huyện thuộc NQ 30A ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA BÀN THUỘC NQ 30A CỦA Tỉnh ĐIỆN BIÊN - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

- Tủa Chùa, Mường Ảng, Mường Nhé, Điện Biên Đông

- Nậm Pồ (theo QĐ 1791/QĐ-TTg) 
- Mường Chà, Tuần Giáo (theo QĐ 293/QĐ-TTg)
ĐỊA BÀN TRỰC THUỘC
Tên huyện/thị xã/TP
Số xã
KV I
Số xã
KV II
Số xã
KV III
Thôn
CT135
Tổng toàn tỉnh:47828310
Huyện TUẦN GIÁO 1315151
Huyện NẬM PỒ 0114142
Huyện ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 0113133
Huyện MƯỜNG CHÀ 1011111
Huyện MƯỜNG NHÉ 0110110
Huyện TỦA CHÙA 1011111
Huyện MƯỜNG ẢNG 11882
Tổng toàn tỉnh:47828310