Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh LONG AN - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 

Tỉnh Long An

Tên cơ quan: Phòng Dân tộc tỉnh Long An

Trụ sở: 61 Nguyễn Huệ, phường 1, Thị xã Long An

Điện thoại: 070 3832943 - 070 3834001

E-mail:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Võ Hoàng Lưu

Trưởng phòng

072 6270927

0947 818844

Huỳnh Thị Ngọc Thu

Phó phòng

 

0942 482767


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP