Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh THỪA THIÊN HUẾ - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Trụ sở: Khu quy hoạch Vĩ Dạ 6 đường Nguyễn Sinh Sắc,Thành phố Huế

Điện thoại: 054 3830804 Fax: 054 3830804

E-mail: dtthuathienhue@cema.gov.vn

Website: http://badt.hue.gov.vn/portal/

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Nguyễn Thị Sửu

Trưởng ban

054 3831037

01219388999
 054 3887524

Võ Văn Dự

Phó Trưởng ban

 054 3898027 0913425191
Lê Văn Cường Phó Trưởng ban   0979026218
0917797557
Phòng Văn xã   054 3897991  
Văn phòng   054 3830786  
Phòng Kinh tế   054 3822563  
Phòng Thanh tra   054 3897992  

 

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 05/02/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP