Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Thành phố CẦN THƠ - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 

Thành phố Cần Thơ

Tên cơ quan: Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ

Trụ sở: 30 Võ Thị Sáu, phường An Hội, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0710 3820176 - Fax: 0710 3824674

E-mail: bantg@cantho.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Lương Văn Trừ

Trưởng ban

0710 3824674

0918125781
0710 3830337

Tào Việt Thắng

Phó Trưởng ban

 

0909009983

Đỗ Văn Bảy Phó Trưởng ban 0710 3824673  0913974981
0710 3848143
Đỗ Minh Trưởng Phó Trưởng ban 0710 3824673 0913824171
Phòng Chính sách     Fax: 0710 3824674
Phòng Thanh tra      0988233784
Phòng Pháp chế Tuyên truyền      0939112565
Văn phòng      0985087465

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 05/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP