Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh NINH BÌNH - Vùng Đồng bằng Sông Hồng
 

Tỉnh Ninh Bình Tên cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Trụ sở: đường Lê Hồng Phong, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 030.3874970 - Fax: 030. 3871890

E-mail: dtninhbinh@cema.gov.vn

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP