Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh QUẢNG TRỊ - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

Tỉnh Quảng Trị

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Trụ sở: 36 Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Hà

Điện thoại: 053 3859616 - Fax: 053 3855107

E-mail: dtquangtri@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Lê Văn Quyền

Trưởng ban

 053 3855107

0919305321

Hồ Văn Choàng

Phó Trưởng ban

053 3582078

0974833612 

Văn Phòng   053 3859616 Fax: 053 3550358
Phòng Chính sách - ĐCĐC   053 3551042  
Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp   053 3853237  
Thanh tra   053 3852548

 

 


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP