Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh ĐẮK LẮK - Vùng Tây Nguyên
 

Tỉnh Đắk Lắk

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Trụ sở: số 34 Đường Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 0500.3852427 -  Fax: 0500.3858197

E-mail: dtdaklak@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Yrinh Adrơng Trưởng ban 0500.3912905 0988159789

Nguyễn Trọng Hải

Phó Trưởng ban 

0500.3858255

0903565454

Nguyễn Như Quyền

Phó Trưởng ban 

0500.3707279

0903587579

Ywơn Bkrông

Phó Trưởng ban 

0500.3811762

0905647126

Văn phòng   0500.3852427 Fax:  858197
Phòng Thanh tra   0500.3860003  
Phòng Kế hoạch   0500.3858025  
Phòng Chính Sách Dân Tộc   0500.385859133  


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP