Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh THÁI NGUYÊN - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 
Tỉnh Thái Nguyên

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Trụ sở: Số 17 đường Đội Cấn Thành Phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651864 - Fax: 0280 3651864

E-mail: dtthainguyen@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Triệu Minh Thái

Trưởng ban

0280 3651 865

0987141951

Nông Văn Trân

Phó Trưởng ban

0280 3657427 0913554474

Bùi Tiến Công

Phó Trưởng ban

0280 3651863

0912 003 517

Hoàng Văn Chính

Phó Trưởng ban

0280 3856 066 01686 726 588

Văn phòng

 

ĐT - Fax: 0280 3651864

 

Phòng Chính sách

 

0280 3653860

 

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

  0280 3656 518  

Phòng Thanh tra

  0280 3657 128  

 

 (Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP