Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh KIÊN GIANG - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 
Tỉnh Kiên Giang

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

Trụ sở: 533 Nguyễn Trung Trực, thị xã Rạch Giá

Điện thoại: 077 3814571 - Fax: 077 3813142

Emaildtkiengiang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Danh Ngọc Hùng

Trưởng ban

077 3814571

0913885267
077 3864307

Danh Hoàng Duyên

Phó Trưởng ban

077 3814572

0918396103
077 3881210

Danh Vuông Phó Trưởng ban 077 3812105 0918389217
Danh Tài Phó Trưởng ban   0918749719
Văn phòng   077 3812105 Fax: 077 3813142
Thanh tra   077 3811905  
Phòng Chính sách   077 3827083  


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP