Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh BÀ RỊA - VŨNG TÀU - Vùng Đông Nam Bộ
 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

Trụ sở: Khu Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Bà rịa Vũng Tàu, số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 064 3856091

E-mail: dtbariavungtau@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Đỗ Đình Quốc

Trưởng Ban

064 3530476

0918580097

Văn phòng   064 3856091  
Phòng Thanh tra   064 3727311  
Phòng Nghiệp vụ   064 3512828  


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP