Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh HÀ GIANG - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

Tỉnh Hà Giang

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

Trụ sở: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 4, Phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang

Điện thoại: 0219 3860905 - 0219 3860.994 - Fax: 0219 3862949

Emaildthagiang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Hoàng Đức Tiến

Trưởng ban

0219 3866086

0912834149

Mai Ngọc Hướng

Phó Trưởng ban

0219 3861437

0979839488
0219 3868324

Phạm Hải Khơi Phó Trưởng ban 0219 3875431 0913376333
0219 3821226

Phòng Chính sách và Tuyên truyền

  0219 3860982
 
 

Ban Quản lý Dự án

  0219 3861269  

Phòng Quản lý các Chương trình Dự Án

  0219 3861269
 
 
Văn phòng   0219 3860905
0219 3860994
Fax: 0219 3862949
Phòng Thanh tra   0219 3866084  


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP