Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh BÌNH ĐỊNH - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

Tỉnh Bình Định

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Trụ sở: 06 Trần Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056 3821362Fax: 056 3813650

Email: dtbinhdinh@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Trần Công Sý

Trưởng ban

056 3813525

 0914619438

Trương Văn Vinh

Phó Trưởng ban

056 3811972

0978645893

Nguyễn Phạm Phụng

Phó Trưởng ban

056 3823901

0914031776

Đinh Văn Lung

Phó Trưởng ban

056 3813507

0986559514

Văn Phòng

  056 3821362

 Fax: 056 3813650

Phòng Chính sách

  056 3814135  

Phòng Thanh tra

  056 3811970  

Phòng Tuyên truyền - Tổng hợp

 

056 3815195

 


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP