Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh TÂY NINH - Vùng Đông Nam Bộ
 

Tỉnh Tây Ninh

Tên cơ quan: Phòng Dân Tộc Thuộc Văn Phòng UBND Tỉnh

Trụ sở: Số 136 Đường Trần Hưng Đạo - Phường 2 Thành phố Tây Ninh

Điện thoại: 0663 381 332Fax: 0663 827290

E-mail: dttayninh@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Phạm Văn Chi

Trưởng Phòng

0663 813 332

0984279584

 


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP