Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Thành phố HÀ NỘI - Vùng Đồng bằng Sông Hồng
 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội

Trụ sở: Đường Bà Triệu, Quận Hà Đông, Hà Nội
 

Điện thoại: 04 33553245

Emaildthanoi@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Nguyễn Tất Vinh

Trưởng ban

04 3355324

0983165899

Nguyễn Hữu Hợp

Phó Trưởng ban

04 33515569

0912956228

Nguyễn Ánh Dương

Phó Trưởng ban

4 33515069

0913558088

Văn phòng   0433828518  
Phòng Thanh tra   0433554500  
Phòng Nghiệp vụ 1   04 33523870  
Phòng Nghiệp vụ 2   04 33117547  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 26/02/2014, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP