Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh PHÚ YÊN - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

Tỉnh Phú Yên

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

Trụ sở: 76 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà

Điện thoại: 057 3841126 - 3841717 - Fax: 057 3842955

E-mail: dtphuyen@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Phan Hữu Đại

Trưởng ban

057 3843061 0913445146

La Văn Tỷ

Phó Trưởng ban

057 3841959 0979109926

K'Pa Út

Phó Trưởng ban

   
Văn phòng   057 3841126 Fax: 057 3842955
Phòng Thanh Tra   057 3843927  
Phòng Định canh - Định cư   057 3843933  
Phòng Chính sách   057 3841717  


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP