Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh LAI CHÂU - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

Tỉnh Lai Châu

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Trụ sở: Tầng 5 nhà C trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại:  0231 3876426 - Fax: 0231 3790744

Emaildtlaichau@cema.gov.vn

Websitehttp://laichau.gov.vn/sites/bandantoc

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Tống Thanh Bình

Trưởng ban

0231 3876958

0968199199

Lò Thị Vương Phó Trưởng ban 0231 3878218

0982913636

 

Hoàng Bình Nhưỡng

Phó Trưởng ban 0231 3876958

0948273989

Văn phòng   0231 3876426  
Phòng Chính sách   0231 3790743  
Phòng Kế hoạch   0231 3876610  
Phòng Thanh tra   0231 3877688  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP