Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh ĐỒNG NAI - Vùng Đông Nam Bộ
 
Tỉnh Đồng Nai

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Trụ sở: Số 173B, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà

Điện thoại: 061 3843836 - Fax: 061 3941340

Emaildtdongnai@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Điểu Bảo

Trưởng ban

 061 3943515

0918149314
061 3639041

Trương Long Châu

Phó Trưởng ban

061 3943588

0903836329

Văn phòng

 

061 3843836

 

Phòng Thanh tra

 

061 3943516

 

Phòng Tuyên truyền

 

061 3943513

 

Phòng Chính sách

 

061 3943514

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP