Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh QUẢNG BÌNH - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

Tỉnh Quảng Bình

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Trụ sở: 39 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới

Điện thoại: 052 3820712Fax: 052 3828237

E-mail: dtquangbinh@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Đặng Thái Tôn

Trưởng ban

052 3850019  

Hoàng Đức Thắng

Phó Trưởng ban

052 3820714 0912062518

Hoàng Văn Tân

Phó Trưởng ban

 052 3841976

0942618857

Phòng Chính sách Tuyên truyền   052 3828299  
Phòng Định canh Định cư   052 3851048  
Văn phòng   052 3820712 Fax: 052 3828237
Phòng Thanh tra   052 3820713      


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP