Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh NINH THUẬN - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

Tỉnh Ninh Thuận

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận

Trụ sở: 360 Đường 21 -  8 Phước Mỹ, thị xã Phan Rang- Tháp Chàm

Điện thoại: 068 3825118 - 068 3823930Fax: 068 825118

E-mail: dtninhthuan@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Pi Năng Thị Thủy

Lê Thanh Hùng

Phó Trưởng ban phụ trách

Phó Trưởng ban

068 3823930

068 3920131

0919630489

0918890393

Trần Văn Lực

Phó Trưởng ban

068 3820783

0913658445
0683 824391

Văn phòng

 

068 3826792

 

Phòng Chính sách - Dân tộc

  068 3833261  

Phòng Thanh tra

 

068 3221909

 

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp  

068 3883133

 


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP