Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh AN GIANG - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 
Tỉnh An Giang

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh An Giang

Trụ sở: 16C Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 076 3856965

E-mail: dtangiang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Trần Quốc Thanh

Trưởng ban

076 3855197

0913972438

Châu Kim Sêng

Phó Trưởng ban

076 3856371

0913104190
076 3874569

Phòng Thanh tra

 

 076 3856371

0913972438

Phòng Nghiệp Vụ

   076 3856371  

Văn phòng

  0763856008  

Phòng Hành Chính Tổng Hợp

   076 3856965  


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP