Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh BẠC LIÊU - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 
Tỉnh Bạc Liêu

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

Trụ sở: đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0781 3826961 - Fax: 0781 3953711

Emaildtbaclieu@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Trần Thị Hoa Ry

Trưởng ban 0781 3958131 0913 826 001
Trần Thị Xuyến Phó Trưởng ban    

Văn Phòng

  0781 3826961 Fax: 0781 3953711
Phòng Kế hoạch - Chính sách   0781 3210605  
Phòng Thanh tra   07813.826.963  
Phòng Tổng hợp - Tuyên truyền   0781 3780626  

 

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP