Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh QUẢNG NGÃI - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
 

Tỉnh Quảng Ngãi

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Trụ sở: 64 Phạm Văn Đồng Thành Phố Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 6286002Fax: 055 3829002

E-mail: dtquangngai@cema.gov.vn

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Hồ Văn Thế

Trưởng ban

055 3831612

0913.400.260

Bùi Đức Chánh

 Phó Trưởng ban

055 3711485

0913470148

Nguyễn Vương

  Phó Trưởng ban

055 3831615

0905409954

Nguyễn Tuấn Anh

  Chánh Văn phòng

 055 6286.001

0169.954.7829

Đỗ Thành Phương
 
Trưởng phòng Chính sách Dân tộc 0553826.002 0935.718.719
Lê Quang Bình       Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
0552222.118 0977.156.777 
Đoàn Vũ Lục Chánh Thanh tra 0553837.130 0985.441.547

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP