Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh HẬU GIANG - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 

Tỉnh Hậu Giang

  Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

Trụ sở: Đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0711 3870948

E-mail: dthaugiang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Lê Văn Kha

Trưởng ban

0711 3870679 0909055379

Ký Hiếu Thanh

Phó Trưởng ban

 

0918241060

Trần Quốc Thẻo

Phó Trưởng ban 07113582122 01662468850

Văn phòng

  07113870197  

Phòng Chính sách

  0711 3582122  
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp   0711 3870948  
Phòng Thanh tra   0711 3504685  


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 05/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP