Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh PHÚ THỌ - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
 

Tỉnh Phú Thọ

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Trụ sở: Số 17, Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 0210 3858352Fax: 0210 3847415

E-mail: dtphutho@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

Đinh Ngọc Thanh

Trưởng ban

0210 3848507 0983.420.101
Nguyễn Văn Cường Phó Trưởng ban 0210 3858350  0912.788.945
Đinh Phúc Hạnh Phó Trưởng ban 0210 3858351 0912.908.627
Dương Thị Thu Vân Phó Trưởng ban 0210.3779668 0983.512.575
Phòng Chính sách   0210 3868458  
Văn phòng   0210 3858353  
Phòng Thanh tra   0210.3779668  
Phòng Kế hoạch Tài chính   0210 3858352  

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP