Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 
Tỉnh LÂM ĐỒNG - Vùng Tây Nguyên
 

Tỉnh Lâm Đồng

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

Trụ sở: Số 3 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 063 3812114 - 063 3825542 - Fax: 063 3813235

Email: dtlamdong@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

ĐTDi động (Nhà riêng)

K'Ruel

Trưởng ban

063 3829087

0913934637

Dơ Wang Ye Gương

Phó Trưởng ban

063 3812115

01658519657

Mo Lom Men Phó Trưởng ban 063 3829086 0910405189

Bon Yo Soan

Phó Trưởng ban

063 3813422

0919001103

 

Văn Phòng

 

063 3812114

Fax: 063 3813235
Thanh Tra Ban   063 3825542  
Chính Sách Dân Tộc   063 3812115  
Kế Hoạch Nghiệp Vụ   063 3825418  


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 07/01/2015, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về địa chỉ Email:banbientap@cema.gov.vn , điện thoại: 04. 37349540)

 

THÔNG TIN CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CT135 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Tên huyện/thị xã/TP