Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
 

Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc (141 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội, Tầng 4)

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Email
1  Võ Văn Bảy  Vụ Trưởng, Chánh Văn phòng  0243.823.7330

 vovanbay@cema.gov.vn

2  Đặng Tiến Hùng  Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng  0243.734.9970

 dangtienhung@cema.gov.vn

3  Nguyễn Thị Nga  Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng  0243.734.9440  nguyenthinga@cema.gov.vn
4  Phạm Bình Sơn  Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng  0243.734.9440  phambinhson@cema.gov.vn
5  Trần Văn Vinh  Chuyên viên chính  0243.734.9440

 tranvanvinh@cema.gov.vn

6  Nguyễn Minh Sang  Chuyên viên  0243.734.9440

 nguyenminhsang@cema.gov.vn

7  Nguyễn Văn Lợi  Chuyên viên chính  0243.734.9441

 nguyenvanloi@cema.gov.vn

8  Tô Hải Nam  Chuyên viên  0243.734.9441

 tohainam@cema.gov.vn

9  Lương Quang Vinh  Chuyên viên  0243.734.9441

 luongquangvinh@cema.gov.vn

10  Nguyễn Thị Thu Thủy  Chuyên viên  0243.734.9441

 nguyenthithuthuy@cema.gov.vn

11  Trần Đăng Khoa  Chuyên viên  0243.734.9441  trandangkhoa@cema.gov.vn
12  Chu Thị Thanh Bình  Chuyên viên  0243.734.9441  chuthithanhbinh@cema.gov.vn